UWAGA!!!

19.12.2018 r. godz. 9.00

Otwarcie dla ruchu  skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka / ul. Wyzwolenia) z drogą gminną  (ul. Wyszyńskiego) w Pyskowicach

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach informuje, że zakończono przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2905S ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia z drogą gminną  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego  w Pyskowicach.

Odbiór rzeczowy zadania odbył się w dniu 13.12.2018r. W dniu dzisiejszym tj. 18.12.2018r. zostało odebrane oznakowanie poziome i pionowe.

Otwarcie drogi dla ruchu nastąpi w dniu 19.12.2018r. ( środa) od godz. 9.00.

Skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 2905S z drogą gminną ul. Wyszyńskiego przez lata obrosło złą sławą. Co rusz dochodziło tutaj do zdarzeń drogowych, trudności przysparzało również włączanie się do ruchu z dróg podporządkowanych.

Po licznych podejmowanych próbach przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach w celu  zdobycia środków na przebudowę w/w skrzyżowania w końcu w roku bieżącym udało się uzyskać dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej w wysokości  1 483 650 zł. W pozyskaniu tych środków pomógł Powiatowi Gliwickiemu wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.  Gmina Pyskowice dołożyła ze swego budżetu do tej inwestycji 600 tys. zł. W II połowie bieżącego roku przystąpiono do prac budowlanych.

Zadanie swoim zakresem objęło  rozbudowę drogi powiatowej Nr 2905S (ul. Gliwicka/ ul. Wyzwolenia) w Pyskowicach  od km 0+034,6 do km 0+291,4 (dł. 257 mb) oraz budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2905S z drogą gminną ul. Wyszyńskiego. W ramach zadania konieczne było  również przebudowanie (od km 0+067,9 do km 0+289,1)  drogi gminnej ul. Wyszyńskiego stanowiącej dojazdy do skrzyżowania w zakresie umożliwiającym bezpieczne funkcjonowanie skrzyżowania oraz sygnalizacji. Roboty budowlane w zakresie całości zadania obejmowały  poszerzenie drogi powiatowej w stosunku do stanu istniejącego celem uzyskania dodatkowych pasów ruchu na skrzyżowaniu (poszerzenie wykonane zostanie również na drodze gminnej celem uzyskania wydzielonego pasa ruchu do skrętu w prawo w ul. Gliwicką).  W związku z kolizją inwestycji z istniejącą infrastrukturą techniczną w ramach zadania nastąpiła przebudowa wodociągu, przebudowa i zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych, usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną i przebudowa sieci gazowej.

Całość inwestycji kosztowała 3 628 500 zł.

W chwili obecnej wstrzymano się od wprowadzenia sterowania ruchem na w/w skrzyżowaniu za pomocą sygnalizacji świetlnej  z uwagi na planowane na koniec tygodnia rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych  i Autostrad w Katowicach odnośnie możliwości  jak najszybszego powiązania ze sobą pracy nowo wybudowanej sygnalizacji z istniejącą sygnalizacją zlokalizowaną koło stacji benzynowej ORLEN.

Info: starostwo.gliwice.pl