W dniu 06.02.18r. nasza młodzieżowa drużyna pożarnicza wysłuchała lekcję o spalaniu, którą prowadził druh Witold Nocoń, za nami.

Zakres materiału był duży, bo w ramach lekcji chemii omówiono reakcję spalania, reakcje egzotermiczne, trójkąt spalania, wpływ stężenia tlenu oraz rozdrobnienia materiału palnego na prędkość spalania, spalanie ciał stałych (pirolizę), spalanie cieczy (pokazaliśmy różnice w palności oleju napędowego i benzyny, pokazaliśmy czym może się skończyć gaszenie cieczy palnych wodą oraz jak gasić za pomocą piany gaśniczej), spalanie gazów i jeszcze kilka innych ciekawych zagadnień związanych ze spalaniem…

Info: OSP Paniówki