Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach zaprasza na spotkanie przyszłych członków Ochotniczej Straży Pożarnej, które odbędzie się 8 czerwca o godzinie 17:00.

Info: OSP Leszczyny