W sobotę 21 grudnia br. w OSP Leszczyny zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe.

Na początku prezes Grzegorz Swinka powitał druhny, druhów i zaproszonych gości.

Potem minutą ciszy uczciliśmy zmarłych z naszych rodzin, krewnych, znajomych w tym w sposób szczególny został wspomniany nasz długoletni prezes druh Edward Ostroch.

Następnie odśpiewaliśmy „sto lat” naszemu druhowi „Bodziowi” z okazji urodzin.
Potem prezes złożył życzenia wszystkim i przełamaliśmy się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia świąteczno – noworoczne.

Następnie – niespodzianka – zaproszenie na grupowe zdjęcie na tle nowo nabytego/pozyskanego z OSP Przegędza samochodu pożarniczego FORD TRANSIT.

Kolejna niespodzianka – wizyta burmistrza Gminy i Miasta Czerwionki Leszczyn pana Wiesława Janiszewskiego, który także złożył życzenia obecnym i uroczyście przekazał na ręce prezesa dokumenty i klucze Transita.

W międzyczasie degustowaliśmy słodkości przygotowane przez naszą druhnę i wcześniej ugotowaną „potrawkę prezesa”. Na zakończenie naszego spotkania odwiedził nas ks. Kapelan Adrian Lejta, który także złożył życzenia obecnym.

Sam otrzymał życzenia z okazji niedawnych swoich urodzin.

Poprosiliśmy także księdza Adriana o poświęcenie naszego nowego nabytku, by bezpiecznie wyjeżdżał do i wracał z akcji.

Jesteśmy przekonani, że spotkanie się udało, będziemy długo wspominać ten szczęśliwy dla nas dzień.

Info: OSP Leszczyny