Podczas Dni Ornontowic, w sobotę 29 czerwca, wręczone zostały Statuetki „Ornontowickie Bzy”. Kapituła, powołana Zarządzeniem Wójta Gminy, po wnikliwej analizie złożonych wniosków, jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu w 2019 roku 4 wyróżnień.

Statuetki „Ornontowickie Bzy 2019” otrzymali:

w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:

Joanna Sodzawiczny

w kategorii DLA ORNONTOWIC:

Celina Nowak

Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach

w kategorii PRZEDSIĘBIORCZY I OPERATYWNI:

Kwiaciarnia Ilona Dyrbusz.

Statuetki, dyplomy oraz kwiaty wręczali:

Wójt Gminy Ornontowice, Marcin Kotyczka
Przewodniczący Rady Gminy, Henryk Nieużyła
Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Ryszard Milanowski
Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy, Eugeniusz Kaczor
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy, Sebastian Spyra

Serdecznie gratulujemy Laureatom!

Więcej informacji nt. „Ornontowickich Bzów”: ORNONTOWICKIE BZY

Ingo: ornontowice.pl