Szanowni Mieszkańcy❗️

W związku z pogarszającą się sytuacją dotyczącą stanu epidemii chorobą zakaźną COVID-19 w naszym kraju oraz brakiem realnej perspektywy na szybką poprawę tej dramatycznej sytuacji informuję, że postanowiłem przyłączyć się do apelu wielu innych przedstawicieli władz samorządowych (starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów) dotyczącego przesunięcia terminu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski zaplanowanych na dzień 10 maja 2020 r.

W związku z rosnącą obawą o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi: pracowników samorządu odpowiedzialnych za prace techniczno-organizacyjne i obsługę informatyczną, pracowników szkół, w których mają być umiejscowione siedziby komisji wyborczych, członków komisji obwodowych oraz przedstawicieli komitetów wyborczych, ale przede wszystkim w trosce o zdrowie i życie wyborców czyli mieszkańców Ornontowic komunikuję, że w obecnej sytuacji nie widzę realnej możliwości bezpiecznego przeprowadzenia ww. wyborów w Gminie Ornontowice w zaplanowanym terminie.

Obejmując stanowisko wójta gminy ślubowałem powierzony mi urząd sprawować dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Naszej gminy i tym wartościom pragnę pozostać wierny!

Stanowisko Wójta Gminy Ornontowice, poparte stosownymi argumentami, zostanie wkrótce przesłane do właściwej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Z wyrazami szacunku i z życzeniami zdrowia
Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice