W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy Ornontowice, zaniepokojonymi narastającą ilością wstrząsów/tąpnięć na obszarze Ornontowic oraz wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom informujemy, że władze Gminy Ornontowice podjęły następujące działania:

➡️ Wójt Gminy – Marcin Kotyczka wystosował pismo do Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk” celem uzyskania informacji wyjaśniających ww. zdarzeń;

➡️ Przewodniczący Rady Gminy – Henryk Nieużyła wystosował pisma do Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk” oraz Wyższego Urzędu Górniczego z zaproszeniem ich przedstawicieli na najbliższą sesję Rady Gminy, zwołaną na dzień 30.01.2020 r.

Po uzyskaniu stosownych odpowiedzi i wyjaśnień będziemy mieszkańców na bieżąco informować.

Wójt Gminy Marcin Kotyczka

➡️ Pismo Wójta Gminy: http://ornontowice.pl/wp-content/uploads/2020/01/Pismo-W%C3%B3jta-Gminy_JSW.pdf

➡️ Pismo Przewodniczącego Rady Gminy: http://ornontowice.pl/wp-content/uploads/2020/01/Pismo-Przewodnicz%C4%85cego-Rady-Gminy_WUG.pdf

 

➡️ Pismo Przewodniczącego Rady Gminy: http://ornontowice.pl/wp-content/uploads/2020/01/Pismo-Przewodnicz%C4%85cego-Rady-Gminy_JSW.pdf

 

 

info: gmina ornontowice