Ornontowice: Wójt Gminy informuje…

0
83

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o zapłacie III raty podatku od nieruchomości, rolnego leśnego oraz o zapłacie II raty podatku od środków transportowych.

Termin płatności upływa 15 września 2021 r.

info: ornontowice.pl