10 kwietnia 2019 r., w 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej, przedstawiciele władz samorządowych i policji złożyli wieńce i znicze pod tablicą pamiątkową w Bujakowie oraz pod pomnikiem na ornontowickim cmentarzu.

Upamiętniono w ten sposób ofiary tragedii, które zginęły w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

Kwiaty złożyli:

– Marcin Kotyczka, Wójt Gminy Ornontowice
– Mirosław Duży, Starosta Mikołowski
– Iwona Spychała-Długosz, Wiceburmistrz Mikołowa
– Łukasz Ryguła, Sekretarz Powiatu Mikołowskiego
– Mirosława Lewicka, Radna Powiatu Mikołowskiego
– Nadkom. Krzysztof Skowron, Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie
– Nadkom. Dariusz Waligóra, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie.

Info: ornontowice.pl