Ornontowice: Troje nauczycieli ZSP ORNONTOWICE wyjechało do stolicy Irlandii…

0
330

We wrześniu 2021 r. troje nauczycieli ZSP ORNONTOWICE wyjechało do stolicy Irlandii – Dublina, na kurs „Photo & Video Making in our Classroom: The Educational Power of Multimedia”.

Kurs realizowany był w ramach programu Erasmus+ – Mobilność kadry edukacji szkolnej o nazwie: „Przyszłość jest wielojęzykowa i wielokulturowa”.

W czasie tygodniowego wyjazdu nauczyciele rozwijali swoje umiejętności komputerowe obejmujące wyszukiwanie treści

audiowizualnych na platformach edukacyjnych, edycję zdjęć i filmów, porządkowanie dźwięków i tekstu w zasobach wizualnych, przesyłanie i udostępnianie treści audiowizualnych w Internecie oraz wykorzystanie zasobów audiowizualnych do celów edukacyjnych.

Nauczyciele poznali możliwości takich programów i aplikacji jak: Canva, Edpuzzle, Kahoot, Padlet, Snapseed Photo, Power Director, ThingLink.

W czasie wolnym zapoznali się z kulturą, zabytkami oraz atrakcjami turystycznymi Dublina i jego najbliższych okolic.

Info: ZSP Ornontowice