Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym nałożyła obowiązek transmisji i nagrywania od nowej kadencji 2018-2023 sesji rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego.

W związku z powyższym informujemy, że transmisja oraz późniejsze nagrania sesji Rady Gminy Ornontowice publikowane będą na oficjalnym kanale YouTube Gminy Ornontowice pod adresem:

https://www.youtube.com/user/GminaOrnontowice