Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje sesję Rady Gminy w dniu 18 kwietnia 2018 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad:

Info: ornontowice.pl