Ornontowice: Przedświąteczna akcja „Święta w pudełku po butach”

0
497
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach zorganizował przedświąteczną akcję „Święta w pudełku po butach”, której celem było wsparcie osób samotnych, chorych oraz potrzebujących rodzin. Do Ośrodka spłynęło bardzo wiele paczek, którymi pracownicy obdarowali potrzebujących.
Z całego serca pragniemy podziękować mieszkańcom Ornontowic, którzy bardzo hojnie zaangażowali się w akcję. Dziękujemy osobom, którym los innych nie jest obojętny, za
wywołanie uśmiechu i radości w tym szczególnym czasie.
Dziękujemy Proboszczowi Parafii św. Michała Archanioła w Ornontowicach za nagłośnienie oraz udział w akcji, ornontowickiej grupie oazowej za przekazane paczki, a także Stowarzyszeniu im. Franciszka Stuska w Orzeszu za udzielenie pomocy w formie produktów żywnościowych.
Życzymy również, aby nowy rok był dla Państwa czasem radości, spokoju oraz realizacji planów!
info: gops Ornontowice