Pod koniec października br., w celu poprawy bezpieczeństwa kierowców przejeżdżających ul. Nową, na dębach zamontowano odblaskowe opaski.

W chwili obecnej prowadzone są tam prace pielęgnacyjne dziewięciu dębów szypułkowych, które wchodzą w skład pomnikowej alei Dęby Ornontowickie.

Zadanie jest realizowane dzięki przyznanej dotacji z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 80% poniesionych kosztów.

Prosimy użytkowników drogi o zachowanie ostrożności w obrębie prowadzonych prac.

Info: ornontowice.pl