Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Ornontowice i w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy.

Info: ornontowice.pl