Ornontowice: Pojemniki na bioodpady

0
244

Referat Komunalny Urzędu Gminy Ornontowice informuje, że w grudniu bieżącego roku firma wywozowa dostarczy mieszkańcom pojemniki służące do zbierania bioodpadów wraz z harmonogramami wywozu odpadów na rok 2021.

Nieruchomości, których właściciele zadeklarowali, że posiadają przydomowy kompostownik, w którym kompostują bioodpady i z tego tytułu korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie zostaną wyposażone w pojemniki do zbierania bioodpadów.

Właściciele tych nieruchomości będą mogli odpady te dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Info: ornontowice.pl