W listopadzie br. w północnej części gminy nasadzono 19 drzew, w tym 7 szt. z gatunku lipa drobnolistna oraz 12 szt. z gatunku głóg pięcioszyjkowy.

Nasadzone rośliny w przyszłości będą stanowiły ochronny pas zieleni dla planowanej inwestycji tj. oczyszczalni ścieków „Ornontowice-Północ”.

Info: ornontowice.pl