Obwieszczenie Wójta Gminy Ornontowice o wyłożeniu do publicznego wglądu„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ornontowice do roku 2023”:

Lokalny Program Rewitalizacji

Info: ornontowice.pl