Zawiadamiamy, iż w związku z podjętą Uchwałą nr V/45/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Zakład Gospodarki Zasobami Gminy, ww. jednostka zmienia nazwę na Zakład Gospodarki Zasobami Gminy w likwidacji. Z dniem 30.06.2019 r. jednostka zostanie zlikwidowana, a z dniem 01.07.2019 r. pozostałe po likwidacji należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Urząd Gminy w Ornontowicach.

W związku z powyższym wszystkie należności od dnia 01.07.2019 r. należy wpłacać na następujący nr konta Urzędu Gminy Ornontowice:

50 8454 1053 2001 0011 0695 0001

Ponadto informujemy, iż konto Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy w likwidacji z dniem 28.06.2019 r. zostanie zamknięte.

Info: ornontowice.pl