Informujemy, że rozpoczął się kolejny etap prac związanych z aktualizacją ewidencji zbiorków bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ornontowice.

Kontrole w tym zakresie przeprowadzają pracownicy Zakładu Gospodarki Wodnej i Wodociągowej. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek ewidencjonowania szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków spoczywa na Wójcie Gminy, stąd też konieczność zebrania aktualnych danych w tym zakresie.

Info: ornontowice.pl