W dniu wczorajszym na kompleksach sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” przy ul. Akacjowej oraz ul. Okrężnej miała miejsce konserwacja sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej.

Pełen cykl konserwacji obejmował:

– oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z zanieczyszczeń stałych,

– szczotkowanie w celu podniesienia włókien,

– spulchnienie górnej warstwy wypełnienia,

– końcowe szczotkowanie.

Info: ornontowice.pl