Ornontowice: JSW S.A. – wręcza nagrody najlepszym stypendystom…

0
703

Przedstawiciele JSW S.A: Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej – Artur Wojtków, oraz dyr. JSW S.A. KWK „Budryk” – Zbigniew Czarnecki w obecności dyr. ZSP w Ornontowicach Teresy Stasik-Szyszki w dniu 30.06.2021 r. wręczyli stypendystom JSW S.A. nagrody za najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2020/2021.

W technikum najwyższą średnią uzyskali:

  1. Wojciech Bialucha – t. automatyk śr. 5,85
  2. Marek Ćmok – t górnictwa podziemnego śr. 5,27 (Finalista i laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Górniczej „O Złotą Lampkę”)
  3. Marcin Ćmok – t górnictwa podziemnego śr. 5,07

W BSIS najwyższą średnią uzyskali:

  1. Damian Wojtaszek – automatyk śr. 5,33
  2. Dariusz Widuch – górnik eksploatacji podziemnej śr. 5,31
  3. Jakub Grzegorzyca – elektryk śr. 4,79

Gratulujemy osiągnięć w nauce i zdobytych nagród!

Info: ZSP Ornontowice