Ornontowice: JESTEŚMY „ZŁOTĄ SZKOŁA”…

0
332
JESTEŚMY „ZŁOTĄ SZKOŁA”
 
6.06.2021 r. nauczycielki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ornontowicach B. Kubica, M. Kucharek, A. Bugla i J. Podbielska-Smolorz, odebrały dyplomy „Złotego Nauczyciela”, które dają uprawnienia realizatora programu „Golden Five”.
 
Program „Golden Five” wypracowany został w ramach Europejskiego Projektu Sokrates/Comenius i doskonalił umiejętności wychowawcze nauczycieli. Celem programu jest budowanie pozytywnego klimatu klasy, integracja zespołu oraz wzmacnianie czynników chroniących. „Golden Five” doceniony został w wielu krajach Europy, jest przykładem tzw. profilaktyki pozytywnej. Od wielu lat realizowany był w nieistniejącym już Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach. W bieżącym roku szkolnym, w zmodyfikowanej wersji, realizowali go chętni nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice.
 
Tym samym nasza szkoła została odznaczona tytułem „Złotej Szkoły”.
 
info: zespół szkolno-przedszkolny w gminie ornontowice