W związku z zaistniałą ostatnio sytuacją zniszczenia cebulek kwiatowych na klombie w rejonie lipy za budynkiem Urzędu Gminy, prosimy o zaniechanie takowych zachowań.

Zieleń jest ważnym elementem w naszym środowisku, dlatego też wspólnie powinniśmy o nią dbać, a nie jeszcze ją niszczyć.

Prosimy w sytuacji dostrzeżenia podobnych zdarzeń o zgłaszanie takiej informacji do tutejszego Urzędu.

Info: ornontowice.pl