Ornontowice: Informacja z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej

0
1092

W związku z działaniami prewencyjnymi spowodowanymi zagrożeniem koronawirusem Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach informuje, iż od dnia 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. nie będzie przyjmował petentów. Nie będzie prowadzona praca w terenie.

W sytuacjach wymagających niezbędnej pomocy Zakładu pracownicy w godzinach urzędowania placówki będą dostępni pod następującymi numerami telefonów:
– sekretariat : tel. 32 336 12 33
– sprawy wodociągowe: tel. 602 573 061
– dyspozytor: tel. 602 573 096

Faktury za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki będą wystawiane telefonicznie pod nr tel. 32 336 12 33 bądź mailowo oplaty@zgkiw.ornontowice.pl

Wszelkie wnioski proszę przesyłać na adres mailowy: zgkiw@ornontowice.pl

Info: Gmina Ornontowice