Ornontowice: Informacja o wyniku konsultacji

0
132

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2021”.

info: ornontowice.pl