Przedstawiamy Zarządzenie Nr 0050.199.2020 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.

Zarządzenie-0050_199_2020_ogłoszenie-konkursu

Info: ornontowice.pl