14 października w Urzędzie Gminy Ornontowice pracownicy oficjalnie powitali nowego Zastępcę Wójta, Dariusza Spyrę, którego powołał na to stanowisko Wójt Gminy, Marcin Kotyczka, wybierając tę kandydaturę spośród 11 złożonych ofert.

Nowy Zastępca Wójta jest długoletnim pracownikiem Urzędu Gminy. Pan Dariusz został zatrudniony w tut. Urzędzie w 2003 r., potem kontynuował pracę przez prawie 3 lata w Zakładzie Gospodarki Zasobami Gminy, a w styczniu 2006 r. powrócił do Urzędu, gdzie zajmował się głównie inwestycjami gminnymi w Wydziale Rozwoju i Inwestycji. W 2009 r. został Zastępcą Naczelnika tego Wydziału.

Serdecznie gratulujemy nowemu Zastępcy Wójta i życzymy mu kolejnych sukcesów zawodowych oraz wielu kreatywnych pomysłów dla dobra gminy i mieszkańców.

info: ornontowice