Ornontowice: Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum – utrudnienia w ruchu

0
111

Gmina Ornontowice

📢 Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum – utrudnienia w ruchu ⛔️

✅ Urząd Gminy Ornontowice informuje, że rozpoczęła się realizacja etapu pierwszego zadania „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum”.
Aktualnie prowadzone są prace związane z budową tłoczni oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej w ciągu ul. Cichej od potoku do ul. Spokojnej.

✅ W związku z prowadzonymi robotami występują utrudnienia w ruchu na ul. Cichej.

✅ Na czas prowadzenia robót, dla ruchu pojazdów został zamknięty odcinek ul. Cichej od potoku do ul. Spokojnej. Do budynków przy ul. Cichej od nr 16 do nr 39 został wyznaczony objazd poprzez ulicę Nową i Spokojną. W kolejnych tygodniach, w miarę postępu robót i po zakończeniu zamknięcia dla ruchu pojazdów odcinka ul. Cichej, zostaną wprowadzone ograniczenia w przejezdności ul. Spokojnej.Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie i wyznaczone objazdy.

✅ W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

⬇️⬇️⬇️