W związku z okresem zimowym i prowadzoną „Akcją Zima” tzn. odśnieżaniem dróg gminnych, Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach zwraca się z prośbą, a właściwie z apelem, o uregulowanie i uporządkowanie kwestii parkowania pojazdów samochodowych w ciągach dróg gminnych na terenie osiedla przy ul. Akacjowej.

Blokowanie dróg w okresie zimowym uniemożliwia prowadzenie prawidłowego odśnieżania, z tego też powodu zwracamy się z prośbą o uregulowanie kwestii zastawiania dróg w okresie zimowym. Względy bezpieczeństwa (obawa przed uszkodzeniem pojazdów) oraz możliwość techniczna będą decydowały o zakresie i szybkości prowadzenia akcji odśnieżania dróg na terenie osiedla.

Arkadiusz Pamuła
Dyrektor ZGKiW

Info: ornontowice.pl