würfel cube info 3D

dniu października 2018 roku Wójt Gminy podpisałumowę w formie aktunotarialnego na podstawie którego Gmina Ornontowice, w drodze darowizny, otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju 7 nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne tj. część ul. Bukowej i Żabik, część ul. Kolejowej oraz część ulicy Słonecznej.

Info: ornontowice.pl