Ciekawostki z ...Informacje

Od 3 kwietnia na terenie województwa śląskiego Urząd Statystyczny w Katowicach prowadzi badania ankietowe

Od 3 kwietnia na terenie województwa śląskiego Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe, przede wszystkim techniką bezpośredniego wywiadu.

Do 20 kwietnia pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach będą pytać mieszkańców województwa śląskiego o uczestnictwo w podróżach krajoznawczych i zagranicznych.

Do 18 maja – o wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (w tym przed internet tylko do 15 kwietnia), natomiast najdłużej, bo do 22 czerwca będzie trwało zbieranie danych na temat warunków życia ludności.

Warto wiedzieć, że każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych. Tożsamość ankietera można sprawdzić pod numerem 32 77 91 291 lub 695 255 244.

Info: gliwice.eu