Od 2023 roku trudniej będzie zdać egzamin maturalny! Do tej pory, o ile uczeń zaliczył podstawową część matury na przynajmniej 30%, z rozszerzenia mógł uzyskać 0%, a matura i tak uznana była za zdaną.

Od roku 2023 maturzyści będą mieli jednak utrudnione zadanie – warunkiem zdania egzaminu dojrzałości będzie uzyskanie przynajmniej 30% punktów zarówno z części podstawowej, jak i z rozszerzenia.

Główną motywacją do zmian jest fakt, że matura wydaje się zbyt prosta i powinno się podnieść jej poziom, aby z powrotem stał się to elitarny egzamin. Ma to również zachęcić uczniów do nauki.

Dotychczas na maturze pojawiało się bardzo dużo pytań zamkniętych. Od 2023 roku ma zostać zwiększona liczba zadań otwartych, zwłaszcza na językach obcych przy słuchaniu i czytaniu ze zrozumieniem.