NOWI SZEFOWIE ŚLĄSKICH JEDNOSTEK ORAZ WYDZIAŁÓW KWP

0
1227

Dzisiaj w siedzibie śląskiej policji obyła się uroczystość związana z objęciem nowych stanowisk kierowniczych. Rozkazy o powołaniu otrzymało 6 nowych komendantów komend miejskich i powiatowych. Ponadto Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński mianował 3 nowych naczelników w KWP, a jednemu czasowo powierzył pełnienie obowiązków. Generał wręczył rozkazy zebranym oficerom w obecności swojego Zastępcy mł. insp. Mariusza Krzystyniaka oraz przedstawicieli kadry kierowniczej.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia rozkazów personalnych o powołaniu i mianowaniu na stanowiska kierownicze w garnizonie śląskim. Rozkazem personalnym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach powołał z dniem 1 maja na stanowisko br.:

  • Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu – insp. Dariusza KOPCIA – dotychczasowego Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich.
  • Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach – mł. insp. Marka NOWAKOWSKIEGO – dotychczasowego Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu.
  • Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich – nadkom. Rafała STAŃKO – dotychczasowego Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej.
  • I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach – podinsp. Arkadiusza KONOWALSKIEGO – dotychczasowego Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.
  • Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach – podinsp. Artura ORMANA – dotychczasowego Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
  • I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach – podinsp. Sławomira BYLICKIEGO – dotychczasowego Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Rozkazem personalnym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach mianował z dniem 1 maja br. na stanowisko:

  • Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – podinsp. Katarzynę WANIK – dotychczas zajmującą stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
  • Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – podinsp. Sławomira ZYNKA – dotychczasowego Zastępcę Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
  • Zastępcy Naczelnika Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – podkom. Andrzeja GAJDĘ – dotychczasowego kierownika Sekcji I Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Ponadto rozkazem personalnym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach powierzył czasowe pełnienie obowiązków służbowych z dniem 1 maja br. na stanowisku:

  • Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – kom. Marcinowi BUDZICHOWI – dotychczasowemu Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wraz ze swoim Zastępcą mł. insp. Mariuszem Krzystyniakiem pogratulowali awansowanym oficerom i życzyli im sukcesów na nowych stanowiskach służbowych.

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele kadry kierowniczej śląskiej policji.

Info: slaska.policja.gov.pl