Oferta sponsorowana:

 
 
 

Placówka Partnerska:

ul. Kazimierza Wielkiego 20A, 44-194 Knurów
Godziny otwarcia pn.–pt. 9:00–17:00, T: +48 881 410 123

 

============

Nest Gotówka jest kredytem gotówkowo-konsolidacyjnym oferowanym przez Nest Bank S.A. konsumentom w złotych polskich na dowolny cel konsumpcyjny, w tym też spłatę istniejących zobowiązań. Kwota kredytu Nest Gotówka wskazana w materiale to kwota uwzględniająca kredytowane opłaty i prowizje o której zostanie pomniejszona udostępniana klientowi kwota kredytu wstępna decyzja kredytowa to wstępna ocena wiarygodności i zdolności kredytowej klienta wraz z kalkulacją oferty dokonano w oparciu o dane przedstawione przez klienta wstępna decyzja może ulec zmianie W trakcie całego procesu weryfikacji wniosku kredytowego wskazany w materiale skrót RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim to jest dziennik ustaw z 2016 roku pozycja 1528 informacja o wysokości RRSO dla kredytu Nest gotówka RRSO 17,50% została oparta na reprezentatywnym gdzie według stanu na dzień 14 stycznia 2019 roku jest kredyt rodzinny będący kredytem gotówkowym oferowanym przez bank konsumentom na dowolny cel konsumpcyjny jest ofertę specjalną kredytu Nest Gotówka i Nest Konsolidacja oferta specjalna jest skierowana wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych będących konsumentami którzy spełniają łącznie dodatkowe warunki jeden złożył za pośrednictwem placówek własnych albo partnerów finansowych banku wniosek i zawrą umowę o Nest Kredyt rodzinny wraz z kredytobiorcą będących ich współmałżonkiem lub partnerem prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe 2 posiadają na utrzymaniu co najmniej jedno niepełnoletnie dziecko rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO dla Nest Kredyt rodzinny wynosi 9,9% Całkowita kwota kredytu bez kredytowanych kosztów 14500 Całkowita kwota do zapłaty 17611,29 zł oprocentowanie zmienne 9,5% całkowity koszt kredytu 3111,29 zł w tym prowizja bankowa 0 zł odsetki 311,29 50 miesięcznych równych rat w wysokości 352,3 zł kalkulacja została dokonana na dzień 17 stycznia 2019 roku na reprezentatywnym przykładzie udzielanie oraz wysokość kredytu uzależnione są od pozytywnej oceny zdolności kredytowej osoby wnioskującej Partner finansowe Nest Bank S.A jest uprawniony do dokonywania w ramach placówki partnerskiej czynności faktycznych oraz prawnych w zakresie pośrednictwa w oferowaniu usług Nest Bank S.A i w ramach oferowania produktów kredytowych współpracuje z Nest Bank S.A z tytułu wykonywania wyżej wymienionych czynności Partner otrzymuje wynagrodzenie od Nest Bank S.A i nie pobiera z tego tytułu opłat lub prowizji bezpośrednio od klienta Nest konto zajęło pierwsze miejsce w rankingu najtańszych kont osobistych 2018 roku opublikowano dnia 16 stycznia 2019 przez portal Bankier.pl szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Bankier.pl Nest konto jest rachunkiem płatniczym prowadzonym przez bank na rzecz konsumentów w złotych nominalne roczne oprocentowanie środków na rachunku płatniczym Nest konto jest zmienne ile dzień 14 stycznia 2000 19 wynosi 0% przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla klientów indywidualnych w Nest banku w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje określone są w regulaminie rachunków bankowych i usług płatniczych dla klientów indywidualnych tabeli oprocentowania dla klientów indywidualnych oferta rachunków i lokat oraz tabeli opłat i prowizji dla klientów indywidualnych oferta rachunków i kart dostępnych na stronie www.nestbank.pl w placówkach własnych i u partnerów finansowych Nest Bank S.A Nest Bank S.A z siedzibą w Warszawie ul Wołoska 24 02-675 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000 30330, REGON 0109 281 25 NIP 526 1021 021.