MSP6 Knurów: Zaprasza uczniów klas 1-3 do udziału w konkursie plastycznym „Pisanka Wielkanocna”…

0
300

Zapraszamy uczniów klas 1-3 do udziału w konkursie plastycznym „Pisanka Wielkanocna”.

Regulamin konkursu:

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 w Knurowie.

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zdjęcia wykonanej pracy do jednego z organizatorów na adres: wioletta.beben@zsp3.knurow.edu.pl- do dnia 30 marca 2021 roku.

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 31 marca 2021 roku.

  1. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pisankę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości.
  2. Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne- obowiązuje kształt jaja.

6.Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

– ogólne wrażenie artystyczne,

– oryginalność i pomysłowość prac,

– dobór i wykorzystanie materiałów,

– walory plastyczne ( kompozycja,kolorystyka, dodatki),

– estetyka wykonania.

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu.

  1. Dla zwycięzców przewidziano nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Organizatorzy konkursu:

mgr Wioletta Bęben

mgr Grażyna Szymała

Info: MSP6