Informujemy, że od 3 października rozpoczynają się kolejne zajęcia Koła
Naukowego Elektroniki i Informatyki dla młodzieży od piątej klasy szkoły
podstawowej, aż do studentów uczelni technicznych.

Zajęcia prowadzone są w formie zajęć praktycznych powiązanych z
projektowaniem i budowaniem:
– robotów,
– pojazdów oraz urządzeń latających i pływających sterowanych autonomicznie
(drony) oraz zdalnie (WiFi, Bluetooth, itp),
– urządzeń pomiarowych np. stacji meteo, loggerów GPS, itp.,
– urządzeń sterujących np. sterowanie oświetleniem diodami LED, itp.,
– telefonów komórkowych,
– innych wymyślonych przez uczestników zajęć.

 

Spotkanie organizacyjne dla nowych uczestników

(zapraszamy młodzież i rodziców) odbędzie się

29 września o godz. 17:30

w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7

przy ul. Jedności Narodowej 5

 

Szczegóły i kontakt: celinzynier.wordpress.com/spotkanie