W kategorii grup zerowych pierwsze miejsce zajął Mikołaj Marquardt, a na drugim miejscu uplasowała się Liliana Konopka.

W Kategorii klas 1-3 pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Depczyńska, drugie miejsce zajęła Livia Sobaniak,a na trzecim miejscu uplasowała się Agata Nowak .

Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz po batoniku, natomiast pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i czekoladę.

Info: MSP 6