Akcja Papieskie Dzieła Misyjne Archidiecezji Katowickiej, w której wzięła udział MSP 6 im. Królowej Jadwigi dobiegła końca.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję za wszelką pomoc i okazane serce. Szczególnie dziękujemy uczniom, ich rodzicom, nauczycielom, Samorządowi Uczniowskiemu, wolontariuszom, piekarni z Pilchowic za pączki, ks. Proboszczowi z parafii M.B. Częstochowskiej oraz Radzie Rodziców MSP 6.

W ramach akcji zebraliśmy 2875 zł. Pieniądze te zostały przelane na konto Dzieła Misyjnego Archidiecezji Katowickiej. Zostaną one przekazane dla potrzebujących dzieci w Afryce z Rwandy i Burundi. To nasze wspólne dzieło i nasza wspólna pomoc. Dziękuję.

Odpowiedzialna – Małgorzata Szkoda.

Info: MSP 6