MSP 2 w Knurowie: Przedstawienie pt. „Piast”

0
1402

W czwartek 15 lutego, uczniowie knurowskiej Dwójki mieli okazję obejrzeć inscenizację wybranych polskich legend, które opowiadają o początkach państwa polskiego.

Przedstawienie zostało przygotowane przez uczniów biorących udział w zajęciach koła teatralnego, prowadzonego przez Panią Laurę Czardybon.

Spektakl otwierał cykl wydarzeń, konkursów, inscenizacji, które mają upamiętnić setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Finał obchodów nastąpi w listopadzie przyszłego roku szkolnego.

Info: Rada Rodziców MSP2 Knurów