W dniu dzisiejszym odbyła się pogadanka z uczniami klas pierwszych i drugich na temat ochrony przeciwpożarowej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, popularyzacji wiedzy na temat bezpieczeństwa oraz odpowiednich zachowań w sytuacji zagrożenia. Szkoła otrzymała piękne kalendarze na nowy 2020 rok. Strażacy zaprosili uczniów do wzięcia udziału w konkursach, których organizatorem jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej:
KOMIKS
1. Konkurs indywidualny – komiks pt. „Tato, nie jedź tak szybko”,
2. „Wiem jak bezpiecznie opuścić budynek”,
3. „Pożar w kuchni – nie panikuj”.

KRZYŻÓWKA
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3. Krzyżówka do wydrukowania znajduje się na stronie Komendy Głównej PSP www.straz.gov.pl w zakładce aktualności/konkursy organizowane przez KG PSP/kalendarze

ZDJĘCIE
Konkurs fotograficzny pt. „STRAŻ Pożarna w mojej miejscowości” skierowany jest do uczniów klas 5-8

KONKURS ZESPOŁOWY
Konkurs zespołowy na spot filmowy „Czy wiesz co robić podczas burzy” lub „Bezpiecznie nad wodą” skierowany jest do uczniów klas 6-8.

PIOSENKA
Konkurs zespołowy na piosenkę o tematyce strażackiej skierowany do uczniów klas 1-8.

Regulaminy oraz karty zgłoszeń i oświadczeń dostępne są na stronie Komendy Głównej PSP www.straz.gov.pl w zakładce aktualności/konkursy organizowane przez KG PSP/kalendarze.

Prace konkursowe należy przesłać do 3 kwietnia 2020 r. Informacja o laureatach zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.straz.gov.pl oraz na łamach czasopisma „Przegląd Pożarniczy”.

Zapraszamy chętne dzieci do udziału w wyżej wymienionych konkursach.

Info: MSP 1