100- lecie odzyskania Niepodległości, było aktywnie obchodzone w MP nr 5 w Knurowie. Dzieci poznały historię naszego kraju, rozwiązywały quiz o Polsce, brały udział w pokazie mody patriotycznej oraz w zawodach sportowych.

O godzinie 11:11 wraz z uczniami szkoły został odśpiewany hymn, po którym dzieci biorące udział w konkursie plastycznym i fotograficznym o Polsce zostały nagrodzone upominkami i dyplomami.

Zajęcia zorganizowane z dziećmi pokazały jaka piękna jest Nasza Polska!

Monika Kaczmarczyk.

Info: MP 5