Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Knurowie informuje o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w zakresie Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego w branży elektrycznej oraz instalacji sanitarnej.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.10 2018 roku.

Info: MOSiR Knurów