Przetarg nieograniczony pn. „Modernizacja – Przebudowa Stadionu Miejskiego” w Knurowie przy ul. Dworcowej 28 – informacja z otwarcia ofert