Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie prezentuje godziny otwarcia obiektów MOSiR od 22 lipca 2019r.

Prosimy o zapoznanie się i zapraszamy do korzystania!

Info: MOSiR Knurów