„Modernizacja – przebudowa Stadionu Miejskiego”

0
1002

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórek i demontaży w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja – przebudowa Stadionu Miejskiego” w Knurowie przy ul. Dworcowej 28, działki 2141/20 i 2141/22.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórek i demontaży w ramach modernizacji – przebudowy Stadionu Miejskiego w Knurowie przy ul. Dworcowej 28. Nieruchomość jest zlokalizowana na działkach nr 2141/20 i 2141/22. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) rozbiórkę budynków kas, toalet i wieży z zegarem boiskowym (wykonawca uzupełni ogrodzenie zewnętrzne po wyburzeniu budynków kas),
2) rozbiórkę ogrodzenia wokół boiska piłkarskiego,
3) demontaż istniejących siedzisk na widowniach,
4) rozbiórkę istniejącego zadaszenia wraz z konstrukcją nad widownią od strony południowo- zachodniej,
5) demontaż istniejących słupów oświetleniowych,
6) rozbiórkę trybuny od strony południowo-zachodniej,
7) rozbiórkę części trybuny od strony północno-wschodniej wraz z nasypem ziemnym (w miejscu sektora dla gości),
8) rozbiórkę elementów trybuny od strony północno-wschodniej, pozostawienie nasypu ziemnego,
9) rozbiórkę sieci elektroenergetycznej (zakres określony w projekcie budowlanym),
10) rozbiórkę sieci fragmentu sieci wodociągowej (zakres określony w projekcie budowlanym),
11) rozbiórkę chodników i nawierzchni utwardzonych,
12) usunięcie 32 szt. drzew o łącznej liczbie 40 pni z terenu nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej. 3.

12244524_985441858175699_3117139569630248799_o