Modernizacja Placu Krakowskiego w Gliwicach.

0
874

Miejski Zarząd Usług Komunalnych ogłosił przetarg na modernizację Placu Krakowskiego wraz z remontem elementów małej architektury.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac remontowych na Placu Krakowskim w Gliwicach:

CZĘŚĆ I – Modernizacja Placu Krakowskiego :

1. Rozbiórka istniejącej sceny, wywóz i utylizacja gruzu, wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego i naniesienie zmian na zasoby mapowe Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gliwice.
2. Założenie trawnika w miejscu rozebranej sceny, nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej grubości 20 cm, założenie trawnika metodą siewu, roczna pielęgnacja założonego trawnika.
3. Prace elektryczne: demontaż dwóch starych rozdzielnic wbudowanych w ściany sceny, montaż dwóch nowych rozdzielnic na trawniku w pobliżu sceny wraz z wykonaniem niezbędnego okablowania, montaż 1 szt. rozdzielnicy (w pobliżu budynku WC) z wykonaniem nowego zasilania z rozdzielni głównej znajdującej się w budynku WC.

CZĘŚĆ II – Remont elementów małej architektury :

1. Remont elementów małej architektury, wymiana lub uzupełnienie cegieł klinkierowych, uzupełnienie spoin.
2. Remont widowni: demontaż siedzisk (listwy z tworzywa sztucznego), montaż nowych siedzisk.

Info: http://mzuk.bip.gliwice.eu