1.      Lokalizacja: Budynek Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Zameczek), pokój nr 3 (parter) przy  Alei Świętej   Barbary 6.

2.      Termin otwarcia – 4 stycznia 2018r., w godzinach 8:00 – 14:00.

3.      Zakres funkcjonalności:

– kodowanie ulg na spersonalizowanych Kartach ŚKUP, w tym uprawnienia do przejazdów bezpłatnych dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w komunikacji miejskiej realizowanej od 1 stycznia przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach

– udzielanie informacji na temat działania Śląskiej Karty Usług Publicznych

– udzielanie informacji na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej realizowanej od 1 stycznia przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach

– udzielanie informacji o punktach sprzedaży biletów ważnych w komunikacji miejskiej realizowanej od 1 stycznia przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach.

Info: czerwionka-leszczyny.pl