Niewiele osób o tym wie, ale dziś, czyli 6 kwietnia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

W kalendarzu dni i tygodni ONZ 6 kwietnia to poświęcony jest sportowi. Od 2014 roku, w dniu upamiętniającym otwarcie pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju.

ONZ zaznacza, że chce w ten sposób „podkreślić rolę i potencjał sportu  w kwestii przestrzegania praw człowieka i usuwania barier oraz promowania międzyludzkiej solidarności na świecie”.

Sport to nie tylko ćwiczenia fizyczne, to także nauka cierpliwości i współpracy w grupie. Dzięki wspólnym rozgrywkom zacierają się granice między krajami i narodami.

Sport dowartościowuje młodych ludzi, promuje zdrowy tryb życia oraz pogłębia znaczenie wartości, za jakimi opowiada się ONZ: równość, wzajemny szacunek i zasady fair play.

Sport pomaga szerzyć przesłanie o pokoju, sprzyja zmianom społecznym i osiągnięciu Milenijnych Celów Rozwoju.

Międzynarodowy Dzień podkreśla rolę i potencjał sportu w kwestii przestrzegania praw człowieka i usuwania barier oraz promowania międzyludzkiej solidarności na świecie.

W Polsce obchodzony jest też Narodowy Dzień Sportu.