Metropolia: Rada ekspertów wypracuje rekomendacje dla transportu

0
562

Rada ekspertów wypracuje rekomendacje dla transportu w Metropolii

Rada ekspertów wypracuje rekomendacje dla transportu w Metropolii

 

Identyfikacja problemów związanych z funkcjonowaniem transportu zbiorowego oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań – to główne zadania Rady Metropolitalnego Transportu Publicznego, która powstała przy zarządzie GZM. Podczas pierwszego posiedzenia w środę (11 grudnia) wręczono nominacje.

 

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, który będzie udzielał zarządowi GZM merytorycznego wsparcia w zakresie funkcjonowania transportu publicznego.

 

– Członkami Rady są osoby reprezentujące różne środowiska, posiadające wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe – mówi Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.

 

– Będą nam doradzać przedstawiciele przedsiębiorstw komunikacji publicznej, naukowcy, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, a także reprezentanci samorządów lokalnych. Szczególnie zależy nam na opiniach osób niepełnosprawnych, ich przedstawiciele również są w Radzie. Dzięki tej różnorodności możemy wszechstronnie spojrzeć, uwzględniając różne punkty widzenia, na problemy, które chcemy rozwiązać. To bardzo ważne, gdyż w centrum zmian, w tak wrażliwym systemie jak transport publiczny, stoi zawsze pasażer – dodaje.

 

Rada zajmie się analizą głównych problemów komunikacyjnych na obszarze GZM, a także będzie  rekomendować sposoby ich rozwiązania.  Ma także monitorować działania Metropolii związane z komunikacją publiczną i rozpoznawać bariery, które ograniczają jej efektywność.

 

Przedmiotem prac Rady mogą być zagadnienia związane m.in. z integracją komunikacji, węzłami przesiadkowymi, taryfą biletową, bezpieczeństwem i ekologią w transporcie, czy rozwiązaniami dla osób z niepełnosprawnościami – w tym słabowidzących i niewidomych.

 

Podczas spotkań przedstawiciele Rady będą wypracowywać warianty rozwiązywania problemów komunikacyjnych. Ostateczne rekomendacje będą przedkładane zarządowi GZM w formie uchwał. 

 

Rada ds. transportu może liczyć od 20 do 30 członków, którzy są powoływani i odwoływani przez zarząd GZM. Przewodniczącym nowego organu został prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, prorektor Politechniki Śląskiej.

 

Skład Rady

info: GZM